Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thời gian ra mắt CLB TIẾNG ANH

Thời gian: Vào lúc 11h:15 Thứ 6 ngày 28/3/2014

Phòng: C.108

Thành phần:

- Thầy/Cô là cố vấn học tập, trong BĐH và Bộ môn Anh văn

- Sinh viên là thành viên CLB anh văn bắt buộc tham gia (file đính kèm) và các sinh viên muốn tham gia CLB.

Lưu ý: Lớp trưởng và Ban chủ nhiệm CLB thông báo đến tất cả sinh viên của mình.

Thân!

Danh sách thành viên CLB Anh văn