Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thời gian tham gia chương trình kiến tập tại Global Cybersoft Việt Nam ngày 24/3/2014

Văn phòng các Chương trình Chất lượng cao thông báo:

Thời gian xuất phát ở trường: 8h sáng ngày 24/3/2014 (sinh viên tới trường trước 8h)

Thời gian tại Global Cybersoft Việt Nam: 9h sáng ngày 24/3/2014(Trường hợp: sinh viên tự túc đến trước 9h và liên lạc theo sđt: 01696.714.982 để đi chung với Trường)

Sinh viên có thể tự túc đến công ty Global Cybersoft Việt Nam nhưng phải báo lại cho Thầy Nguyễn Văn Trà, email: tranv@uit.edu.vn để nắm tình hình và bố trí xe đưa rước.

Lưu ý: Các lớp trưởng thông tin đến sinh viên lớp mình và lập danh sách gửi về email trên.