Skip to content Skip to navigation

Giải thưởng - Học bổng KOVA 2018

Tiếp nối thành công của Giải thưởng KOVA 15 năm qua, như thường niên, Giải thưởng KOVA lần thứ 16 năm 2018 thông tin đến các bạn sinh viên chi tiết cụ thể như file đính kèm.
Có 2 hạng mục:
Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi tham gia Học bổng KOVA – Hạng mục Nghị lực;
- Sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng KOVA – Hạng mục Triển vọng.
Bên cạnh đó, thông tin đầy đủ về hồ sơ có thể tải trực tiếp tại website www.kovaprize.com hoặc liên hệ hotline: 01234 612 227 hoặc 0989 506 186.

  • Hình thức nộp hồ sơ: Nhà trường tổng hợp hồ sơ từ sinh viên theo đúng số lượng và gửi về địa chỉ Ban Thư ký Giải thưởng.
  • Hồ sơ nộp tại phòng A101, A201 trước ngày 28/6/2018
  • Chi tiết liên hệ mail ctsv@uit.edu.vn