Skip to content Skip to navigation

[HB] - Giải thưởng "SV tài năng chạm tới đỉnh cao" năm 2022

 

Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” năm 2022

UIT HONORS CHALLENGE 2022

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

 1. Mục đích:

Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” (UIT HONORS CHALLENGE) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm:

 • Tạo động lực cho sinh viên chương trình đào tạo tài năng (CTĐT Tài năng) và những sinh viên giỏi của trường nỗ lực vươn tới các thành tích đỉnh cao.
 • Tăng cường hình ảnh của chương trình đào tạo tài năng.
 1. Yêu cầu:
 • Chương trình được triển khai rộng rãi trong sinh viên CTĐT Tài năng và sinh viên các CTĐT chính quy khác của Trường.
 • Công tác tổ chức diễn ra hiệu quả, đúng tiến độ.
 • Công tác xét chọn trao giải thưởng được thực hiện công bằng, khách quan.

II. THÔNG TIN TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH

 1. Giới thiệu chung:
 • Giải thưởng UIT HONORS CHALLENGE được Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức nhằm khuyến khích những sinh viên giỏi liên tục nỗ lực để đạt được những thành tích đỉnh cao, thông qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và rèn luyện ý chí vượt qua thử thách.
 • Đối tượng tham gia là sinh viên chương trình đào tạo tài năng (ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin) và sinh viên các chương trình khác có nguyện vọng phấn đấu trở thành sinh viên CTĐT tài năng.
 • Sinh viên tham gia UIT HONORS CHALLENGE được đánh giá để trao giải thưởng bởi Hội đồng xét thưởng dựa trên tiêu chí chính là các thành tích học thuật đỉnh cao và những tiêu chí phụ gồm: điểm trung bình học kỳ chính vừa hoàn thành, ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa. 
 • Giải thưởng được trao cho từng cá nhân theo từng đợt xét với các mức và số lượng giải thưởng như sau: Giải Đặc biệt - 100 triệu đồng (1 giải/ngành), Giải A - 60 triệu đồng (1 giải/ngành), Giải B - 30 triệu đồng (3 giải/ngành), Giải C - 20 triệu đồng (6 giải/ngành). Giải thưởng được xét riêng theo từng ngành có đào tạo chương trình tài năng (ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin).
 1. Đối tượng tham gia:
 • Sinh viên chương trình đào tạo tài năng (CTĐT Tài năng).
 • Sinh viên các CTĐT chính quy khác của trường có nguyện vọng ứng tuyển vào CTĐT tài năng.
 1. Thời gian thực hiện:
 • Thời gian tính thành tích cho 02 đợt trong năm 2022 như sau:
  • Đợt 1: 01/2022 – 06/2022.
  • Đợt 2: 07/2022 – 12/2022.
 1. Địa điểm:
 • Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

III. NỘI DUNG

 1. Các nguyên tắc chính
 • Giải thưởng xét trên điểm tích lũy của từng cá nhân qua các cuộc thi và những thành tích khác được liệt kê ở mục III.3. Điểm cụ thể cho từng thành tích được đánh giá bởi Hội đồng xét thưởng dựa trên thành tích đạt được, không vượt quá điểm tối đa quy định cho từng loại thành tích ở mục III.3. Thành tích tại các cuộc thi, công bố khoa học tại các hội nghị, hội thảo, tạp chí khác ngoài danh sách tại mục III.3 sẽ được xem xét bởi Hội đồng xét thưởng.
 • Điều kiện cần đối với mỗi mức giải thưởng được liệt kê ở mục III.2.
 • Đối với các thành tích đồng đội như EUREKA, ICPC, sinh viên với ATTT ASEAN, …, tất cả các thành viên của đội được hưởng số điểm bằng nhau và bằng với số điểm tương ứng với thành tích.
 • Trong trường hợp hai hoặc nhiều sinh viên có điểm tích lũy bằng nhau, những tiêu chí phụ được xem xét bao gồm: điểm trung bình học kỳ vừa hoàn thành tương ứng với mỗi đợt xét, ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu (nếu có).
 • Sinh viên nhận giải thưởng phải là sinh viên CTĐT Tài năng. Sinh viên chưa là sinh viên CTĐT Tài năng được ưu tiên xét tuyển vào CTĐT Tài năng từ học kỳ tiếp theo.
 • Để nhận 100% giá trị giải thưởng, sinh viên phải đạt yêu cầu tiếng Anh tối thiểu tương đương IELTS 5.0 theo quy định về đào tạo ngoại ngữ hiện hành của Trường. Nếu không đạt yêu cầu về chuẩn tiếng Anh như trên, sinh viên chỉ được nhận 75% giá trị giải thưởng.
 1. Điều kiện cần để nộp hồ sơ xét thưởng:

Để nộp hồ sơ xét thưởng, sinh viên phải đạt một trong những thành tích sau đây:

 • Giải Đặc biệt:
  • Ngành KHMT:
   • Top 15 đội tuyển ICPC cuộc thi ICPC Quốc Tế Châu Á
   • Giải Nhất cuộc thi Olympic SV khối Chuyên Tin
   • Giải Ba cuộc thi Olympic SV khối Siêu Cúp
   • Giải Nhất cuộc thi ICPC Quốc Gia
   • Giải Nhất EUREKA hoặc Giải Nhất SV NCKH Bộ GD-ĐT
   • Tác giả đứng đầu hội nghị chuyên ngành xếp hạng từ ERA-RankB trở lên hoặc tạp chí Scopus xếp hạng từ Q2 trở lên theo SCIMAGOJR
   • Đồng tác giả hội nghị chuyên ngành xếp hạng từ ERA-RankA trở lên hoặc tạp chí Scopus xếp hạng từ Q1 trở lên theo SCIMAGOJR
   • Đạt danh hiệu từ International Grand Master trở lên trên Codeforces
  • Ngành ATTT:
   • Giải Nhất vòng thi chung khảo cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN
   • Giải Nhất cuộc thi Cyber Seagame
   • Đội tuyển giành vé vào vòng Chung kết thuộc cuộc thi DEFCON
   • Tìm ra lỗi bảo mật CVE có điểm số 9.0 đến 10.0 theo thang điểm CVSS (v3.0 ratings)
   • Giải Nhất EUREKA hoặc Giải Nhất SV NCKH Bộ GD-ĐT
   • Tác giả đứng đầu hội nghị chuyên ngành xếp hạng từ ERA-RankB trở lên hoặc tạp chí Scopus xếp hạng từ Q2 trở lên theo SCIMAGOJR
   • Đồng tác giả hội nghị chuyên ngành xếp hạng từ ERA-RankA trở lên hoặc tạp chí Scopus xếp hạng từ  Q1 trở lên theo SCIMAGOJR
 • Giải A:
  • Ngành KHMT:
   • Top 20 đội tuyển ICPC cuộc thi ICPC Quốc Tế Châu Á
   • Giải Nhì cuộc thi Olympic SV khối Chuyên Tin
   • Giải Nhì cuộc thi ICPC Quốc Gia
   • Giải Nhì EUREKA hoặc Giải Nhì SV NCKH Bộ GD-ĐT
   • Đạt danh hiệu từ Grand Master trở lên trên Codeforces
  • Ngành ATTT:
   • Giải Nhì vòng thi chung khảo cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN
   • Giải Nhì cuộc thi Cyber Seagame
   • Top 30 các đội tuyển tham gia vòng Bán kết, Chung kết thuộc cuộc thi DEFCON, Pwn2Win, Google Capture The Flag, PlaidCTF, HITCON CTF, hxp CTF, Insomni'hack teaser, 0CTF/TCTF, ASIS CTF, InCTF, TokyoWesterns CTF, SECCON, Hack.lu CTF, Dragon CTF, RuCTFE
   • Top 30 các đội tuyển cuộc thi PWN2OWN
   • Tìm ra lỗi bảo mật CVE có điểm số 7.0 đến 8.9 theo thang điểm CVSS (v3.0 ratings)
   • Giải Nhì EUREKA hoặc Giải Nhì SV NCKH Bộ GD-ĐT
 • Giải B:
  • Ngành KHMT:
   • Top 25 đội tuyển ICPC cuộc thi ICPC Quốc Tế Châu Á
   • Giải Ba cuộc thi Olympic SV khối Chuyên Tin
   • Giải Ba cuộc thi ICPC Quốc Gia
   • Giải Ba EUREKA hoặc Giải Ba SV NCKH Bộ GD-ĐT
   • Đạt danh hiệu từ International Master trở lên trên Codeforces
  • Ngành ATTT:
   • Giải ba vòng thi chung khảo cuộc thi  Sinh viên với ATTT ASEAN
   • Giải ba cuộc thi Cyber Seagame
   • Top 40 các đội tuyển tham gia vòng Bán kết, Chung kết thuộc cuộc thi DEFCON, Pwn2Win, Google Capture The Flag, PlaidCTF, HITCON CTF, hxp CTF, Insomni'hack teaser, 0CTF/TCTF, ASIS CTF, InCTF, TokyoWesterns CTF, SECCON, Hack.lu CTF, Dragon CTF, RuCTFE
   • Top 40 các đội tuyển cuộc thi PWN2OWN
   • Tìm ra lỗi bảo mật CVE có điểm số 4.0 đến 6.9 theo thang điểm CVSS (v3.0 ratings)
   • Giải Ba EUREKA hoặc Giải Ba SV NCKH Bộ GD-ĐT
 • Giải C:
  • Ngành KHMT:
   • Top 30 đội tuyển ICPC cuộc thi ICPC Quốc Tế Châu Á
   • Giải KK EUREKA hoặc Giải KK SV NCKH Bộ GD-ĐT
   • Đạt danh hiệu từ Master trở lên trên Codeforces
  • Ngành ATTT:
   • Giải Nhất vòng thi sơ khảo cuộc thi  Sinh viên với ATTT ASEAN
   • Giải KK vòng thi chung khảo cuộc thi  Sinh viên với ATTT ASEAN
   • Giải KK cuộc thi Cyber Seagame
   • Giải Nhất các cuộc thi học thuật về An toàn Thông tin do các trường thành viên ĐHQG HCM tổ chức
   • Top 50 các đội tuyển tham gia vòng Bán kết, Chung kết thuộc cuộc thi DEFCON, Pwn2Win, Google Capture The Flag, PlaidCTF, HITCON CTF, hxp CTF, Insomni'hack teaser, 0CTF/TCTF, ASIS CTF, InCTF, TokyoWesterns CTF, SECCON, Hack.lu CTF, Dragon CTF, RuCTFE
   • Top 50 các đội tuyển cuộc thi PWN2OWN
   • Giải KK EUREKA hoặc Giải KK SV NCKH Bộ GD-ĐT
 1. Các thành tích được tính vào điểm tích lũy:

Thành tích của sinh viên được Hội đồng xét thưởng cho điểm nhưng không vượt quá mức điểm tối đa quy định dưới đây.

  1. Thành tích Hạng A - Tối đa 2,000 điểm
  2. Thành tích Hạng B - Tối đa 1,500 điểm
  3. Thành tích Hạng C - Tối đa 1,000 điểm
 1. Hồ sơ đăng ký:
 • SV nộp hồ sơ cho Văn phòng các chương trình đặc biệt (VP) theo hướng dẫn của VP trong thời gian:
  1. Đợt 1: từ ngày 01/08/2022 đến ngày 15/08/2022.
  2. Đợt 2: từ ngày 01/02/2023 đến ngày 15/02/2023.
 • Hồ sơ gồm có:
  1. Bản đăng ký xét thưởng (theo mẫu).
  2. Đơn xin xét tuyển vào CTĐT Tài năng nếu chưa là SV CTĐT Tài năng (theo mẫu).
  3. Minh chứng thành tích các cuộc thi (bản scan). Sinh viên tạo 01 file word hoặc PDF có toàn bộ minh chứng thành tích các cuộc thi + ghi chú dưới mỗi ảnh.
  4. Chứng chỉ tiếng Anh (bản scan).
  5. Bảng điểm kết quả học tập (xuất từ hệ thống của trường).

-----------------------------------------

SV lưu ý cách đặt tên file khi nộp hồ sơ: [MSSV] - Đơn đăng ký xét giải thưởng/ Đơn xin xét tuyển vào CTTN/ Minh chứng cuộc thi/ Chứng chỉ tiếng Anh/ Bảng điểm

Sinh viên không gửi file nén khi nộp hồ sơ.

Trước thời gian nhận hồ sơ, VP sẽ gửi thông báo đến sinh viên để hướng dẫn về việc nộp hồ sơ.

Trân trọng./.