Skip to content Skip to navigation

[HV] - Lịch thi kết thúc môn Pháp chứng kỹ thuật số - CNBU007.M11.ATBC - HK1, NH 2021-2022

VPĐB thông báo lịch thi kết thúc môn Pháp chứng kỹ thuật số CNBU007.M11.ATBC

Thời gian: Thứ năm ngày 02/12/2021, Ca thi: 2 (bắt đầu từ 9h30)

Sinh viên làm bài thi trên moodle và đăng nhập MS teams theo lớp đang học để cán bộ coi thi giám sát thi.

Chúc các bạn thi tốt.

Trân trọng./.