Skip to content Skip to navigation

[HV] - Lịch thi Speaking môn Anh văn cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 (đợt 1)

VPĐB thông báo lịch thi Speaking cuối kỳ các môn Anh văn - Học kỳ 1 năm học 2021-2022 (file đính kèm)

Hình thức thi: Online trên MS Teams (theo lớp đang học)

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.