Skip to content Skip to navigation

[HV] - THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TIẾNG NHẬT 5 VÀ TIẾNG NHẬT 7

Văn phòng Đặc biệt thông báo Lịch thi kết thúc môn Tiếng Nhật 5 và Tiếng Nhật 7 (file đính kèm)

Sinh viên lưu ý đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng tránh dịch, xịt khuẩn trước khi vào phòng thi, đeo khẩu trang khi đến trường và trong suốt quá trình thi. Lưu ý tuân theo giờ thi (Nói) Giảng viên đã sắp xếp, tự ôn bài và không tụ tập tập trước và sau khi thi.

Chúc các bạn luôn bình an, mạnh khỏe, vượt qua dịch bệnh và có một kỳ thi thành công!

Trân trọng./.