Skip to content Skip to navigation

Lịch thi Giữa kỳ - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017 - Chương trình Tiên tiến, Tài năng và Chất lượng cao

Văn phòng các chương trình đặc biệt kính thông báo Lịch thi Giữa kỳ - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017 - Chương trình Tiên tiến, Tài năng và Chất lượng cao. (thông báo đính kèm)

 

***Sinh viên lưu ý năm nay có sự thay đổi về việc tổ chức thi giữa kỳ, có 02 giai đoạn thi***

1.     Giai đoạn 1: Từ 24/10/2016 đến 29/10/2016 - Đây là thời gian thi cho các môn chung theo lịch của P.ĐTĐH và VPĐB - Lịch thi chung. Trong khoảng thời gian này các lớp nghỉ học để tập trung thi.

2.     Giai đoạn 2: Từ ngày 30/10/2016 đến 05/11/2016 các lớp học lại bình thường, riêng các môn chuyên ngành (các môn không có trong lịch thi của P.ĐTĐH và VPĐB) Giảng viên tự tổ chức thi giữa kỳ (GK) với sinh viên. - Lịch thi chuyên ngành.

 

Đính kèm: Lịch thi chung và Lịch thi CN (chuyên ngành).

 

Sinh viên khi dự thi phải có mặt trước 15 phút giờ thi và mang theo giấy tờ có ảnh để vào phòng thi.

 

Giờ thi: Ca 1: bắt đầu 7h30; Ca 2: bắt đầu 9h30; Ca 3: bắt đầu 13h30; Ca 4: bắt đầu 15h30.