Skip to content Skip to navigation

Behavior-Driven Development with Cucumber: Better Collaboration for Better Software

Behavior-Driven Development with Cucumber: Better Collaboration for Better Software
Ký hiệu: 
C1.0258
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Pearson
Tác giả: 
Richard Lawrence, Paul Rayner
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9780321772633
Kích cỡ: 
Số trang: 
190
Năm xuất bản: 
2019
Lần xuất bản: 
Đĩa: