Skip to content Skip to navigation

Control Of Mechatronic Systems: Model-Driven Design and Implementation Guidelines

Control Of Mechatronic Systems: Model-Driven Design and Implementation Guidelines
Ký hiệu: 
C1.0313
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Patrick O. J. Kaltjob
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
9781119505808
Kích cỡ: 
Số trang: 
471
Năm xuất bản: 
2020
Lần xuất bản: 
Đĩa: