Skip to content Skip to navigation

Decision Support and Data Warehouse systems

Decision Support and Data Warehouse systems
Ký hiệu: 
C1.0181
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Efrem G Mallach
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
672
Năm xuất bản: 
2000
Lần xuất bản: 
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách