Skip to content Skip to navigation

E-Commerce 2020-2021: Business, Technology and Society, 16th edition GE

E-Commerce 2020-2021: Business, Technology and Society, 16th edition GE
Ký hiệu: 
C1.0261
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Pearson
Tác giả: 
Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781292343167
Kích cỡ: 
Số trang: 
912
Năm xuất bản: 
2020
Lần xuất bản: 
16
Đĩa: