Skip to content Skip to navigation

Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid, Eighth Edition

Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid, Eighth Edition
Ký hiệu: 
C1.0266
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Robert Wysocki
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781119562801
Kích cỡ: 
Số trang: 
595
Năm xuất bản: 
2019
Lần xuất bản: 
8
Đĩa: