Skip to content Skip to navigation

Gender Issues in Learning and Working with Information Technology

Gender Issues in Learning and Working with Information Technology
Ký hiệu: 
C1.0090
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Information Science Reference 2010
Tác giả: 
Shirley Booth, Sara Goodman & Gill Kirkup
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
238
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách