Skip to content Skip to navigation

Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In

Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In
Ký hiệu: 
C1.0211
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Penguin Books
Tác giả: 
Roger Fisher William L. Ury Bruce Patton
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9780143118756
Kích cỡ: 
Số trang: 
204
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách