Skip to content Skip to navigation

Hacking: The Art of Exploitation

Hacking: The Art of Exploitation
Ký hiệu: 
C1.0214
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
No Starch Press
Tác giả: 
Jon Erickson
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781593271442
Kích cỡ: 
Số trang: 
472
Năm xuất bản: 
2008
Lần xuất bản: 
Đĩa: 
1
Tình trạng: 
Còn sách