Skip to content Skip to navigation

Info We Trust: How To Inspire The World With Data

Info We Trust: How To Inspire The World With Data
Ký hiệu: 
C1.0269
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
RJ Andrews
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781119483892
Kích cỡ: 
Số trang: 
252
Năm xuất bản: 
2019
Lần xuất bản: 
Đĩa: