Skip to content Skip to navigation

Integrations of Data Warehousing, Data Mining and Database Technologies: Innovative Approaches

Integrations of Data Warehousing, Data Mining and Database Technologies: Innovative Approaches
Ký hiệu: 
C1.0179
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
IGI Global
Tác giả: 
David Taniar, Li Chen
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
350
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách