Skip to content Skip to navigation

Introduction to Computer Security

Introduction to Computer Security
Ký hiệu: 
C1.0052
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Matt Bishop
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
747
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
Đĩa: