Skip to content Skip to navigation

Introduction To Management Science

Introduction To Management Science
Ký hiệu: 
C1.0054
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Thomson 2004
Tác giả: 
Anderson, Sweeny, Williams
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
427
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
11
Đĩa: 
1