Skip to content Skip to navigation

Introduction To The Theory Of Computation

Introduction To The Theory Of Computation
Ký hiệu: 
C1.0055
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Michael Sipser
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
437
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: