Skip to content Skip to navigation

Knowledge Management For The Information Professional

Knowledge Management For The Information Professional
Ký hiệu: 
C1.0057
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Information Today Inc 2000
Tác giả: 
T.Kanti Srikantaiah, Michael E.D.Koenig
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
598
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
Đĩa: