Skip to content Skip to navigation

Lớp quá trình ngẫu nhiên ITÔ-LEVY và ứng dụng

Lớp quá trình ngẫu nhiên ITÔ-LEVY và ứng dụng
Ký hiệu: 
C1.0187
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Đại học Quốc gia TP.HCM
Tác giả: 
Dương Tôn Đảm
Thể loại: 
Sách giáo trình
ISBN: 
9786047334575
Kích cỡ: 
Số trang: 
129
Năm xuất bản: 
2015
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách