Skip to content Skip to navigation

Machine Learning With Spark And Python: Essential Techniques For Predictive Analysis, 2nd Edition

Machine Learning With Spark And Python: Essential Techniques For Predictive Analysis, 2nd Edition
Ký hiệu: 
C1.0314
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Michael Bowles
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
9781119561934
Kích cỡ: 
Số trang: 
340
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
Đĩa: