Skip to content Skip to navigation

Modern operating system

Modern operating system
Ký hiệu: 
C1.0134
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Prentice Hall
Tác giả: 
Andrew S. Tanenbaum
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
1104
Năm xuất bản: 
2008
Lần xuất bản: 
Đĩa: