Skip to content Skip to navigation

Một số vấn đề chọn lọc về toán cho công nghệ thông tin

Một số vấn đề chọn lọc về toán cho công nghệ thông tin
Ký hiệu: 
C1.0183
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Đại học Quốc gia TP.HCM
Tác giả: 
Dương Tôn Đảm, Đặng Kiên Cường
Thể loại: 
Sách giáo trình
ISBN: 
9786047341030
Kích cỡ: 
Số trang: 
177
Năm xuất bản: 
2016
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách