Skip to content Skip to navigation

Multimedia Over IP and Wireless Networks: Compression, Networking, and Systems

Multimedia Over IP and Wireless Networks: Compression,  Networking, and Systems
Ký hiệu: 
C1.0062
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Philip A. Chou, Mihaela van der Schaar
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
692
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
Đĩa: