Skip to content Skip to navigation

Object-Oriented Software Engineering

Object-Oriented Software Engineering
Ký hiệu: 
C1.0064
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Stepehn R.Schach
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
558
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
Đĩa: