Skip to content Skip to navigation

Object-Oriented Systems Analysis and design using UML

Object-Oriented Systems Analysis and design using UML
Ký hiệu: 
C1.0180
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
McGraw Hill
Tác giả: 
Simon Bennett, Celesio AG, Steve McRobb, Ray Farmer
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
714
Năm xuất bản: 
2010
Lần xuất bản: 
4
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách