Skip to content Skip to navigation

Operations Management: International Student Edition with Global Readings

Operations Management: International Student Edition with  Global Readings
Ký hiệu: 
C1.0067
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
McGraw Hill 2007
Tác giả: 
Stevenson
Thể loại: 
Printed book
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
903
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
9
Đĩa: