Skip to content Skip to navigation

Practical Object-Oriented Design: An Agile Primer Using Ruby, 2nd Edition

Practical Object-Oriented Design: An Agile Primer Using Ruby, 2nd Edition
Ký hiệu: 
C1.0260
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Pearson
Tác giả: 
Sandi Metz
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9780134456478
Kích cỡ: 
Số trang: 
254
Năm xuất bản: 
2019
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: