Skip to content Skip to navigation

Priciples Of Distributed Database Systems

Priciples Of Distributed Database Systems
Ký hiệu: 
C1.0068
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
M.Tamer Ozsu Patrick Valduriez
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
666
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: