Skip to content Skip to navigation

Probability and Statistics

Probability and Statistics
Ký hiệu: 
C1.0069
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Murray R. Spiegel, John J. Schiller, R. Alu Srinivasan
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
424
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
3
Đĩa: