Skip to content Skip to navigation

Quá trình ngẫu nhiên - Phần II: Các phép toán Malliavin

Quá trình ngẫu nhiên - Phần II: Các phép toán Malliavin
Ký hiệu: 
C1.0186
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Đại học Quốc gia TP.HCM
Tác giả: 
Dương Tôn Đảm
Thể loại: 
Sách giáo trình
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
82
Năm xuất bản: 
2010
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách