Skip to content Skip to navigation

Quá trình ngẫu nhiên - Phần mở đầu

Quá trình ngẫu nhiên - Phần mở đầu
Ký hiệu: 
C1.0185
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Đại học Quốc gia TP.HCM
Tác giả: 
Dương Tôn Đảm
Thể loại: 
Sách giáo trình
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
97
Năm xuất bản: 
2006
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách