Skip to content Skip to navigation

Regression Basics

Regression Basics
Ký hiệu: 
C1.0070
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Leo H. Kahane
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
202
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
Đĩa: