Skip to content Skip to navigation

Rich Dad's Before You Quit Your Job: 10 Real-Life Lessons Every Entrepreneur Should Know About Building a Multimillion-Dollar ..

Rich Dad's Before You Quit Your Job: 10 Real-Life Lessons Every Entrepreneur Should Know About Building a Multimillion-Dollar ..
Ký hiệu: 
C1.0225
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Business Plus
Tác giả: 
Robert T. Kiyosaki , Sharon L. Lechter
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9780976354024
Kích cỡ: 
Số trang: 
259
Năm xuất bản: 
2005
Lần xuất bản: 
0
Đĩa: 
0
Tình trạng: 
Còn sách