Skip to content Skip to navigation

Security, Privacy And Digital Forensics In The Cloud

Security, Privacy And Digital Forensics In The Cloud
Ký hiệu: 
C1.0268
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Lei Chen
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781119053286
Kích cỡ: 
Số trang: 
351
Năm xuất bản: 
2019
Lần xuất bản: 
Đĩa: