Skip to content Skip to navigation

Simulation

Simulation
Ký hiệu: 
C1.0226
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Academic Press
Tác giả: 
Sheldon M. Ross
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9780124158252
Kích cỡ: 
Số trang: 
310
Năm xuất bản: 
2012
Lần xuất bản: 
0
Đĩa: 
0
Tình trạng: 
Còn sách