Skip to content Skip to navigation

Six Thinking Hats

Six Thinking Hats
Ký hiệu: 
C1.0143
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Back Bay Books
Tác giả: 
Edward de Bono
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
192
Năm xuất bản: 
1999
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: