Skip to content Skip to navigation

Social Network Analysis (4th edition)

Social Network Analysis (4th edition)
Ký hiệu: 
C1.0227
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
SAGE Publications
Tác giả: 
John Scott
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781473952126
Kích cỡ: 
Số trang: 
227
Năm xuất bản: 
2017
Lần xuất bản: 
4
Đĩa: 
0
Tình trạng: 
Còn sách