Skip to content Skip to navigation

Softwave Engineering

Softwave Engineering
Ký hiệu: 
C1.0140
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Addison Wesley
Tác giả: 
Ian Sommerville
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
864
Năm xuất bản: 
2010
Lần xuất bản: 
Đĩa: