Skip to content Skip to navigation

Statics and Mechanics of Structures

Statics and Mechanics of Structures
Ký hiệu: 
Ebook.108
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer Netherlands
Tác giả: 
Steen Krenk, Jan Høgsberg
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-94-007-6113-1
Kích cỡ: 
9.76MB
Số trang: 
511
Năm xuất bản: 
2013
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
0