Skip to content Skip to navigation

Statistical Analysis of Clinical Data on a Pocket Calculator

Statistical Analysis of Clinical Data on a Pocket Calculator
Ký hiệu: 
Ebook.110
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer Netherlands
Tác giả: 
Ton J. Cleophas, Aeilko H. Zwinderman
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-94-007-1211-9
Kích cỡ: 
3.96MB
Số trang: 
62
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
0