Skip to content Skip to navigation

Statistics and Data Analysis for Financial Engineering

Statistics and Data Analysis for Financial Engineering
Ký hiệu: 
Ebook.112
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer New York
Tác giả: 
David Ruppert, David S. Matteson
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-1-4939-2614-5
Kích cỡ: 
13.1MB
Số trang: 
736
Năm xuất bản: 
2015
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: 
0