Skip to content Skip to navigation

Structural Dynamics

Structural Dynamics
Ký hiệu: 
Ebook.114
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer International Publishing
Tác giả: 
Mario Paz, Young Hoon Kim
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-3-319-94743-3
Kích cỡ: 
23.4
Số trang: 
629
Năm xuất bản: 
2019
Lần xuất bản: 
6
Đĩa: 
0