Skip to content Skip to navigation

Supply Chain Management and Advanced Planning

Supply Chain Management and Advanced Planning
Ký hiệu: 
Ebook.115
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer Berlin Heidelberg
Tác giả: 
Hartmut Stadtler, Christoph Kilger, Herbert Meyr
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-3-642-55309-7
Kích cỡ: 
14.8MB
Số trang: 
570
Năm xuất bản: 
2015
Lần xuất bản: 
5
Đĩa: 
0