Skip to content Skip to navigation

Sustainable Supply Chains

Sustainable Supply Chains
Ký hiệu: 
Ebook.116
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer International Publishing
Tác giả: 
Yann Bouchery, Charles J. Corbett, Jan C. Fransoo, Tarkan Tan
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-3-319-29791-0
Kích cỡ: 
11.3MB
Số trang: 
520
Năm xuất bản: 
2017
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
0