Skip to content Skip to navigation

Test Driven Development by Example

Test Driven Development by Example
Ký hiệu: 
C1.0228
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Addison Wesley
Tác giả: 
Kent Beck
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9780321146533
Kích cỡ: 
Số trang: 
220
Năm xuất bản: 
2003
Lần xuất bản: 
0
Đĩa: 
0
Tình trạng: 
Còn sách