Skip to content Skip to navigation

The Digital Big Bang: The Hard Stuff, The Soft Stuff, And The Future Of Cybersecurity

The Digital Big Bang: The Hard Stuff, The Soft Stuff, And The Future Of Cybersecurity
Ký hiệu: 
C1.0273
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Quade
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781119617365
Kích cỡ: 
Số trang: 
306
Năm xuất bản: 
2019
Lần xuất bản: 
Đĩa: